به جان پاک تو ای دختر امام، سلام
به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام

به هر زمان و مـکان و به هر مقام، سـلام


تویـی که شــاه خراسان بوَد بــرادر تــو

بـــر آن مقام رفیــع و بـر این مقام، ســلام


به هر عدد که تکلم شـود به لیل و نهار

هــــزار بـار فـــزون‌تـر ز هـر کـلام، ســلام


صبح تا شب و از شام، تا طلیعه صبــح

بر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســلام


در آســـمان ولایــت، مــه تمــامی تـــو

ز پای تا به ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام


به پیشگــاه تو، ای خواهـــر شه کـَـونین

ز فـرد فـرد خلق، به صبح و شام ســلام


منم که هر سر مویم به هر زمان گویـد

به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic